Historie

Společnost BETON HRONEK s.r.o. byla založena 8. října 2003. Statutárním zástupcem je Ing. Josef Hronek, jednatel společnosti. Firma je faktickým pokračovatelem živnosti Ing. Josefa Hronka, který výrobu betonu a betonového zboží zahájil v roce 1995, kdy firma zaměstnávala 2 zaměstnance.


Společnost BETON Hronek s.r.o. lze zařadit do kategorie malého podniku. Podnik k 31.12. 2013 zaměstnával 30 zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání je výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Dalším předmětem podnikání je velkoobchod, specializovaný maloobchod, přípravné práce pro stavby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Společnost vyrábí betonové výrobky pro stavbu rodinných domů, ale i dalších staveb, především nosné, příčkové a šalovací tvárnice, betonové cihly, stropní vložky, stropní nosníky a PZD desky. Dále zámkovou dlažbu, plošnou vymývanou a reliéfní dlažbu, vegetační tvárnice, chodníkové, zahradní a silniční obrubníky, palisády, svahové tvárnice, plotové dílce, žlaby atd. Do výrobního sortimentu patří i prvky zahradní architektury, jako např. betonové lavičky a stoly, stojany na kola, květináče, patníky apod.


Základní sortiment tvoří :

 • betonové tvárnice, cihly
 • stropní nosníky, stropní vložky, PZD desky
 • zámková dlažba, plošná vymývaná a reliéfní dlažba
 • chodníkové, zahradní a silniční obrubníky, žlaby
 • vegetační tvárnice, svahové tvárnice, palisády
 • plotové patky a desky
 • betonové lavičky a stoly, stojany na kola
 • odpadkové koše, květináče, patníky
 • výroba a transport čerstvého betonu

Doplňujícími činnostmi jsou:

 • doprava zboží - tvarovek, betonu, kameniv
 • provádění zemních prácí – JCB, Hanomag, Kawasaki, Komatsu-UNC
 • provádění staveb

 

Společnost má od roku 2006 zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.